Preskočiť na obsah

Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Chmeľov.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Názov projektu: Realizácia vodovodných a kanalizačných prípojok obyvateľom MRK
Hlavný cieľ projektu: Cieľom predkladaného projektu je zabezpečiť prístup obyvateľov MRK k pitnej vode
a napojenie na kanalizáciu . Nízke štandardy bývania a nedostatočný prístup k vodovodnej a kanalizačnej sieti
v mnohých prípadoch pôsobia ako hlavné determinanty zhoršeného zdravotného stavu a nízkeho štandardu hygieny
obyvateľov, ktorý nemajú zabezpečený plnohodnotný prístup k spomínaným inžinierskym sieťam . Nakoľko
obyvatelia MRK nemajú dostatok financií na realizáciu prípojok , schválením projektu dôjde k zabezpečeniu ich
prístupu k pitnej vode a odkanalizovaniu domácnosti .
Poskytovateľ: Úrad vlády Slovenskej republiky