Preskočiť na obsah

História obce

Sídlisko kultúry popolnicových polí z mladšej doby bronzovej. Obec je doložená z roku 1212 ako Frigidus fons, neskôr ako Comlouch (1264), Kumlous (1269), Pousfalva alebo Komlous (1352), Kereztheskomlos (1458), Hmelow (1786), Chmelow (1808), Chomeľov (1920), Chmeľov (1927); maďarsky Komlóskeresztes. 

1212

Chmeľov sa spomína z roku 1212, keď Ondrej II. oslobodil obec krížovníkov a obyvateľov od poplatkov na mýtach a trhoviskách. Krížovníci Božieho hrobu sa tu usídlili koncom 12. storočia.

1313

V roku 1313 získali obec výmenou za Lendak Berzeviczyovci.

1319

V roku 1319 ju kúpil Ján z Drienova.

1427

Obec sa stal strediskom rodu Abovcov, v roku 1427 mala obec 42 port.

15. storočie

V polovici 15. storočia bola v Chmeľove bratrícka posádka, pevnosť a sídlo Jána Talafusa. Chmeľov patril viacerým zemepánom. Do 19. storočia tu mali majetky Fehérváryovci, Semseyovci, Fúzyovci.

1787

V roku 1787 mal 45 domov a 405 obyvateľov, v roku 1828 mal 34 domov a 249 obyvateľov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom.

1959

Aj za I. ČSR si obec zachovala poľnohospodársky ráz. JRD (Jednotné roľnícke družstvo) a ŠM (Štátny majetok) boli založené v roku 1959. Bola tu prevádzkareň Plety. Časť obyvateľstva pracovala v priemyselných podnikoch v Prešove a Košiciach.

Lovagov 

Obec je doložená z roku 1382 ako Lovaghaza. V roku 1427 mal 5 port. Patril Lovagovi, vazalovi Drienovských.

Kaštieľ Chmeľov

Kaštieľ postavený pravdepodobne na mieste križovníckeho hradu v obci Chmeľov, ktorá leží na úpätí Zadnej hory nad sedlom Čepcov v Beskydskom predhorí.

Pôvodný križovnícky hrad bol postavený križovníkmi Božieho hrobu, ktorí sa na území Chmeľova usídlili koncom 12.storočia. V polovici štyridsiatych rokov pätnásteho storočia sa Chmeľova zmocnili bratríci, hnutie zložené z bývalých husitských bojovníkov. Ich skupina spomínaný hrádok prevzala, avšak svoju lepšiu ochranu pred nájazdmi nepriateľov si chcela poistiť výstavbou ďalšej pevnôstky. Zhruba 180 metrov nad Bobovárom, na kopci Zadňa hura, teda vznikol ďalší hrádok postavený z kamenozemného materiálu. Bratríci po vzniku vojenskej pevnosti ovládli okolie Chmeľova, avšak v roku 1460 boli nútení ustupovať pred Matejom Korvínom. Ich „expanzia“ sa končí po dohode s kráľom o opustení hrádku a jeho zničení.

Pôvodný hrádok však bol na prelome 16. a 17.storočia prebudovaný na renesančný kaštieľ a do devätnásteho storočia ho obývalo niekoľko významných rodín. Upravovaný bol v 18. a 19.storočí. Naposledy bol prestavaný zemepánskym rodom Fehérváryovcov. Po druhej svetovej vojne objekt slúžil ako škola. Je charakteristický záhradou s historickou zeleňou. Od roku 1994 je kaštieľ národnou kultúrnou pamiatkou, nepatrí však obci, ale súkromníkovi, vlastní ho firma Panra-Karpatia.