Preskočiť na obsah

Komunitné centrum

Kontakt

Adresa: Chmeľov 243, 082 15 Chmeľov

Telefón: 0948 591 395

Email: komunitne.chmelov@gmail.com

Otváracie hodiny

Pondelok7:00 – 15:00
Utorok7:00 – 15:00
Streda7:00 – 16:00
Štvrtok7:00 – 15:00
Piatok7:00 – 14:00
Sobota0:00 – 0:00
Nedeľa0:00 – 0:00

Druh a forma poskytovania sociálnej služby: Ambulantná a terénna forma

Predmet činnosti: Základné sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pomoc pri príprave na školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školy, preventívne aktivity, organizácia voľnočasových aktivít a záujmových krúžkov.

Cieľová skupina : Fyzické osoby v nepriaznivej sociálnej situácii ohrozené sociálnym vylúčením alebo obmedzením ich schopnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy

Mgr. Silvia Kašová

Odborný pracovník -garant KC

Nikola Horvátová

asistent odborného pracovníka KC