Preskočiť na obsah

Šport

Začiatky organizovaného športu v obci Chmeľov sa tradujú do roku 1953. Vtedajší mladý riaditeľ školy Ján Hájnik zorganizoval okolo seba mládež ,vybudovali volejbalové ihrisko a začal sa hrať volejbal. Pod odborným vedením učiteľov – športovcov, akými boli Viktor Gogoľ, p.Kahanovský, Vojtech Horváth vyrástli volejbalisti, Ján a Ondej Andrijkovci, Jozef Varga, Tomáš Kaňuch, Ondrej Kahanovský, Jozef Homa, MUDr. Štefan Mikolaj a ďalší  ktorí sa v roku 1957 stali majstrami okresu Giraltovce. Vedľa volejbalu začal sa rozmáhať aj kolkársky šport. Bol to najmä zanietený športovec – kolkár Štefan Majernik, ktorý vlastnoručne vyhotovil kolky a s týmito najradšej hrala oduševnená mládež, ktorá s nevídaným záujmom pestovala tento druh športu. Tak sa volejbal a kolky stali v obci športom číslo jeden. V tomto čase bola založená telovýchovná organizácia, jej prvým predsedom sa stal zakladajúci člen Ján Andrijko. V neskorších rokoch sa v tejto funkcii vymenili Jozef Varga, Juraj Handzuš, Ing. Ján Ruňak, Jozef Ruňak, František Kolčár, Milan Mariňak a ďalší. Prvé futbalové ihrisko na Lapiške muselo v roku 1959 ustúpiť výstavbe hospodárskeho dvora celoobecného JRD, ktoré vzniklo v obci. Až po piatich rokoch s pričinením predsedu JRD Ondrejom Sučkom bolo vybudované nové futbalové ihrisko ktoré slúžilo do roku 1973.Na túto dobu spomínali bývalý športovci – futbalisti ako Jozef Žarnay, Ondrej Mihalčík, Ján Pavúk, Jozef a Tomáš Vargovci, Jozef Kozák, František Kolčár, Mikuláš Andrijko, p. Bandzák, Janko Molnár, Jožko Sabo, Ferenc, Kaňuch, Ján Sučko, Ondrej Dreveňák, Juraj Handzuš, Jozef Ruňak a ďalší bývalí  futbalisti. 22 júla 1973 bolo slávnostne otvorené terajšie futbalové ihrisko. Toto ihrisko bolo v tom čase pýchou obce, medzi prvými malo  umelé osvetlenie.

Predsedom TJ.Družstevník Chmeľov bol v tom čase Ján Andrijko ,a klub reprezentovali hráči ako Juraj Gáll, Jozef Pavúk ,Tomáš ,Jozef Pavukovci, p. Molitoris, p.Klimovič, p.Kováč, p. Ferenc, Jozef Keresteš, Miroslav Keresteš, Ján Mariňak, Juraj Mariňak, Juraj Smolko, František Sučko, František Mariňak, Štefan Pavuk, Jozef Žarnay, Ján Žarnay a ďalší hráči. Futbalisti dosahovali pekné výsledky. Po náhlom úmrtí Jána Andrijka sa vo vedení klubu vymenilo niekoľko predsedov až napokon organizovaný futbal na Chmeľove na niekoľko rokovou celkom zanikol. V tomto období fungoval v našej obci stolnotenisový oddiel ktorý pod vedením Andreja Keresteša dosahoval pekné výsledky. 

V roku 1997 bol založený nový Športový klub v obci Chmeľov ,bol zvolený výbor športového klubu ktorí pracoval v zložení :Ľubomír Pavuk, Žarnay Ladislav, Mydlár Štefan, Duda Marian, prvým predsedom sa stal Milan Polča, ktorí bol predsedom do roku 2017. V roku 2005 obecné zastupiteľstvo  na čele so starostom obce Tomášom Drábikom schválilo výstavbu budovy športového klubu ktorá bola ukončená v roku 2006. Postavila sa moderná budova ktorá začala ihneď slúžiť svojmu účelu. V roku 2017 sa stal predsedom klubu Andrej Keresteš . V samom závere tohto stručného zobrazenia organizovaného športu v našej obci je potrebne poďakovať všetkým  hráčom, trénerom žiakov , dorastu, dospelých, všetkým funkcionárom ale aj ostatným občanom, ktorý svojou prácou prispeli k reprezentácii športu v našej obci.