Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Chmeľov.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Dátum podpísania 1.2.2024

Začiatok účinnosti 6.2.2024

Koniec účinnosti

Suma s DPH 10,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Dzurková Anna

Dodávateľ Obec Chmeľov

Dodávateľ - Sídlo Chmeľov 89, 082 15 Chmeľov

Dodávateľ - IČO 00327115

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 1.2.2024

Začiatok účinnosti 6.2.2024

Koniec účinnosti

Suma s DPH 10,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Mgr. Anna Havirová

Dodávateľ Obec Chmeľov

Dodávateľ - Sídlo Chmeľov 89, 082 15 Chmeľov

Dodávateľ - IČO 00327115

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 2.2.2024

Začiatok účinnosti 2.2.2024

Koniec účinnosti

Suma s DPH 200,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Chmeľov

Objednávateľ - Sídlo Chmeľov 89, 082 15 Chmeľov

Objednávateľ - IČO 00327115

Dodávateľ Územná organizácia DPO SR

Dodávateľ - Sídlo Hviezdoslavova 22, 080 01 Prešov

Dodávateľ - IČO 00415855

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 15.1.2024

Začiatok účinnosti 15.1.2024

Koniec účinnosti 31.12.2024

Suma s DPH 500,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Chmeľov

Objednávateľ - Sídlo , 082 15 Chmeľov

Objednávateľ - IČO 31967060

Dodávateľ Obec Chmeľov

Dodávateľ - Sídlo Chmeľov 89, 082 15 Chmeľov

Dodávateľ - IČO 00327115

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 15.1.2024

Začiatok účinnosti 15.1.2024

Koniec účinnosti 31.12.2024

Suma s DPH 8 000,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ ŠK v obci Chmeľov

Objednávateľ - Sídlo , 082 15 Chmeľov

Objednávateľ - IČO 36154997

Dodávateľ Obec Chmeľov

Dodávateľ - Sídlo Chmeľov 89, 082 15 Chmeľov

Dodávateľ - IČO 00327115

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 15.1.2024

Začiatok účinnosti 15.1.2024

Koniec účinnosti 31.12.2024

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Stredisko evanjelickej Diakonie Chmeľov

Objednávateľ - Sídlo Chmeľov 72, 082 15 Chmeľov

Objednávateľ - IČO 509798817

Dodávateľ Obec Chmeľov

Dodávateľ - Sídlo Chmeľov 89, 082 15 Chmeľov

Dodávateľ - IČO 00327115

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 15.1.2024

Začiatok účinnosti 15.1.2024

Koniec účinnosti 31.12.2024

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ ANGELO n.o.

Objednávateľ - Sídlo Karpatská 6593/6, 080 01 Prešov

Objednávateľ - IČO 50416723

Dodávateľ Obec Chmeľov

Dodávateľ - Sídlo Chmeľov 89, 082 15 Chmeľov

Dodávateľ - IČO 00327115

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Chmeľov

Objednávateľ - Sídlo Chmeľov 89, 082 15 Chmeľov

Objednávateľ - IČO 00327115

Dodávateľ Obec Chmeľov

Dodávateľ - Sídlo , 082 15 Chmeľov

Dodávateľ - IČO 00327115

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 15.12.2023

Začiatok účinnosti 15.12.2023

Koniec účinnosti

Suma s DPH 500,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Chmeľov

Objednávateľ - Sídlo Chmeľov 89, 082 15 Chmeľov

Objednávateľ - IČO 00327115

Dodávateľ Východoslovenská distribučná, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice

Dodávateľ - IČO 36599361

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 6.12.2023

Začiatok účinnosti 1.1.2024

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Chmeľov

Objednávateľ - Sídlo Chmeľov 89, 082 15 Chmeľov

Objednávateľ - IČO 00327115

Dodávateľ Nadácia PSK pre podporu rodiny

Dodávateľ - Sídlo Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

Dodávateľ - IČO 52283208

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 4.12.2023

Začiatok účinnosti 5.12.2023

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Chmeľov

Objednávateľ - Sídlo Chmeľov 89, 082 15 Chmeľov

Objednávateľ - IČO 00327115

Dodávateľ Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Dodávateľ - Sídlo Pribinova 2, 812 72 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 00151866

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 7.11.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH 10,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Lukáčová Anna

Dodávateľ Obec Chmeľov

Dodávateľ - Sídlo Chmeľov 89, 082 15 Chmeľov

Dodávateľ - IČO 00327115

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy