Preskočiť na obsah

Zámer obce zámennou zmluvou uskutočniť prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa