Preskočiť na obsah

Terénna sociálna práca

Kontakt

Adresa: Chmeľov 89, 082 15 Chmeľov

Telefón: +421951151780

Email: teren.pracachmelov@gmail.com

Zlepšenie životnej situácie a integrácia sociálne vylúčených skupín obyvateľov, najmä MRK s ohľadom na ich špecifické potreby prostredníctvom výkonu TSP.

Vďaka finančnej podpore Európskeho sociálneho fondu a Štátneho rozpočtu SR sa projekt realizuje pre občanov na území Prešovského samosprávneho  kraja v rámci OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

MgrMichaela Antolová

Terénny sociálny pracovník

BcMária Fiľakovská

Terénny pracovník