Preskočiť na obsah

Evanjelická farnosť

KONTAKT

Cirkevný zbor ECAV Chmeľov

Farský úrad: Chmeľov 71, 082 15

Telefón: +421 907 307 779

Email: chmelov@ecav.sk

Zborový farár: Mgr. Tomáš Valašík
Zborový dozorca: Radoslav Duda

ECAV

Služby Božie sa konajú každú nedeľu: v Chmeľove o 10:45, v Babí o 8:00 a v Radvanovciach o 9:30. Dvere sú otvorené pre každého. 

Pred príchodom reformácie boli v Chmeľove prítomní križiaci a neskôr aj husiti. Evanjelické cirkevné zbory augsburského vyznania začali po roku 1517 vznikať tam, kde ľudia prijali reformačné myšlienky Dr. Martina Luthera, nemeckého mnícha a teológa. Na Slovensko sa tieto myšlienky dostali pomerne skoro cez študentov a obchodníkov. Čo sa týka Chmeľova, niektoré pramene uvádzajú, že Evanjelická cirkev v Chmeľove vznikla už v roku 1545 s príchodom rodiny Fejerváry. Tá sa na dlhé roky stala všestranným podporovateľom cirkevného zboru. Ďalším významným podporovateľom bol aj Tomáš Dessewffy a mnohí iní. Vďaka nim Evanjelický cirkevný zbor v Chmeľove, ako jeden z mála zborov, pretrval aj kruté prenasledovanie počas protireformácie. Kostol evanjelikom nebol odňatý a cirkevný zbor teda existuje nepretržite od svojho začiatku. V evanjelickom kostole v matkocirkvi je na tabuli uvedený zoznam kňazov, ktorí v zbore pôsobili od roku 1600 až do súčasnosti. V roku 1636 patria do chmeľovského zboru dediny Babie, Radvanovce, Vagaš, Kapušany, Nemcovce a Kokiň.

Z rôznych zápisníc z kanonických vizitácií sa dozvedáme čím žili chmeľovskí evanjelici v minulosti. Napríklad, že v roku 1654 postavili vežu kostola. V roku 1754 bol v obci taký veľký požiar, že roztopilo zvon kostolnej veže. Podobne veľký požiar bol aj v Babí v roku 1871. V roku 1855 zavítal do Chmeľova český helvétsky (kalvínsky) superintendent (biskup) Matej Kubeš. Prišiel sem navštíviť dcéru, ktorá bola vydatá za tunajšieho zemepána Tardyho. Avšak počas tejto návštevy zomrel a pochovaný je v areáli evanjelického kostola. 

Evanjelické kostoly ako v matkocirkvi Chmeľov, tak aj vo filiálke Babie sú dominantami vo svojich obciach. Nie nadarmo. Tieto dva kostoly toho veľa pamätajú. Obidva kostoly boli totiž postavené dávno pred tým, než obyvatelia prijali reformáciu. Datovanie vzniku chmeľovského kostola je otázne. Všeobecne sa hovorí už o období, keď boli v Chmeľove Križiaci, teda okolo 1280-1300. Avšak, údajne už pred tým tu stál nejaký kostolík v románskom štýle. V kostole je neskorobarokový oltár s plastikou vzkrieseného Krista a dvoch apoštolov z roku 1768 od donátorov Anna Pechy a Tomáša Dessewffy. V oltárnej časti kostola sa v roku 2015 našli aj nástenné maľby. Posledná generálna oprava kostola bola ukončená v roku 2015.

Babiansky kostol je podľa zápisníc starý 600 rokov. Podľa zápisníc v roku 1820 naši predkovia slávili jeho 400-ročnicu. Kostol je tiež po generálnej oprave (2007).

Najnovší kostol je v Radvanovciach, najmenšej filiálke nášho cirkevného zboru. Stavať sa začal v roku 1968/1969. Kvôli komplikáciám zo strany komunistického režimu bol posvätený až v roku 1989. 

O cirkevnom zbore

Cirkevný zbor Evanjelickej a. v. cirkvi na Slovensku Chmeľov sa rozprestiera na území troch obcí a dvoch okresov. Do zboru patria evanjelici z obcí Chmeľov, Radvanovce a Babie. Matkocirkev a farský úrad sú v Chmeľove. Organizačne je súčasťou Šarišsko-zemplínskeho seniorátu a Východného dištriktu ECAV na Slovensku. V súčasnosti je v kartotéke CZ evidovaných 565 členov (2019)

V cirkevnom zbore sa snažíme aktívne pracovať s každou generáciou. Okrem služieb Božích organizujeme rôzne iné stretnutia pre mladších aj starších, tábory, celozborové výlety, biblické štúdia a pod. Spoločný cieľom je prinášať evanjelium o Ježišovi Kristovi ako slovom, tak aj skutkom. Chceme vytvárať vhodné podmienky pre budovanie a prežívanie kresťanskej viery a kresťanského spoločenstva. 

Galéria