Preskočiť na obsah

Rímskokatolícka farnosť

KONTAKT

Rímskokatolícka farnosť Narodenia Panny Márie

Pušovce 3, 082 14 Pušovce

Telefón: 051/7997 781

Email: farapusovce@gmail.com
Farár: Tomáš Čap

Webstránka farnosti

Filiálna obec Chmeľov vznikla na úpätí Zadnej Hory v Beskydskom predhorí. Nepriama správa o Chmeľove je v listine kráľa Ondreja II. z roku 1212. V nej obdarúva novými územnými majetkami a výsadnými právami rehoľu krížovníkov. V spomínanej listine sa vlastníctvo majetkov už predpokladá. Z toho vyplýva, že krížovníci sa v Chmeľove usadili a túto dedinu vlastnili už pred rokom 1212. Toto zistenie potvrdzuje skutočnosť, že mnísi mali kláštor v Chmeľove.

Rád krížovníkov bol vytvorený v Jeruzaleme (1114 -1121) s primárnou úlohou strážiť Boží Hrob a ochraňovať pútnikov do Svätej Zeme. Prišli sem prišli z Poľska z Miechova koncom 12., prípadne začiatkom 13. storočia, avšak pred rokom 1212.

V písomnostiach z 13.-16. storočia sa názov obce vyskytuje v slovenskom aj maďarskom tvare. Pôvodný slovenský názov Chmeľov sa vyskytuje v listine krakovského kniežaťa Vladislava z roku 1305. Prekladom do maďarčiny vznikol názov Komloš. Neskôr sa častejšie užíva názov Keresteskomlos a Keresztes – Krížový Chmeľov.

O prítomnosti rádu krížovníkov v Chmeľove svedčí aj v súčasnosti v obci rozšírené priezvisko –  Keresteš (=Krížovník).

Slovenský názov Chmeľov prezrádza, že dedina vznikla na mieste divo rastúceho chmeľu.

Historici predpokladajú, že v Chmeľove bol románsky kostol. Pravdepodobne na jeho mieste rehoľníci vybudovali ranogotický kostol, zasvätený sv. Krížu, ktorý po mnohých prestavbách stoji doteraz.

Krížovníci odišli z Chmeľova v roku 1313, kedy ho vymenili za spišský Lendak. Kostol sa zmenil na farský a takto sa uvádza aj v zozname pápežských desiatkov z 30. rokov 14. storočia. V tom období tu pôsobil farár Štefan.

Pravdepodobne v druhej polovici 14. storočia kostol vyzdobili nástennými maľbami, ktorých časti sa nedávno našli po odstránení barokového oltára na východných stenách presbytéria. Ide o obraz svätice a zrejme časť výjavu Piety.

Počas reformácie sa kostol dostal do vlastníctva Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania, ktorá ho vlastní doteraz.

Rímskokatolíci a gréckokatolíci si postavili v roku 1933 kostol, ktorý zasvätili Povýšeniu sv. Kríža. Kostol je vo vlastníctve Gr. katolíckej cirkvi, ale bohoslužby tu slávia aj rímskokatolíci.

Galéria