Preskočiť na obsah

Návrh VZN č. 1/2024 o miestnych daniach na území obce Chmeľov