Preskočiť na obsah

Miestne občianske poriadkové služby

Adresa
Chmeľov 89, 082 15 Chmeľov
Kategória
Služby

Cieľ projektu:

312050021 – 5.1.2 Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým rómov.

Prioritná os:

Integrácia marginalizovaných rómskych komunít

Investičná priorita:

Sociálno – ekonomická integrácia marginalizovaných komunít, ako sú rómovia

Členovia: 

Milan Horváth

Člen

Peter Kroka

Člen

František Horvát

Člen

Patrik Horvát

Člen

Foto služby