Preskočiť na obsah

Miestne občianske a preventívne služby

Adresa
Chmeľov 89, 082 15 Chmeľov
Kategória
Služby

Cieľ projektu:

Opatrenie/Špecifický cieľ : 401406075- ES04.10 Podpora sociálno – ekonomickej integrácie marginalizovaných komunít, ako sú napríklad Rómovia (SSF+)

Hlavné aktivity projektu : 401 DKG1 00001- Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej a preventívnej služby v obciach s prítomnosťou MRK

Typ akcie :

401406075619 – Podpora preventívno-informačných programov smerujúcich k zvýšeniu občianskej zodpovednosti a zlepšeniu občianskeho spolunažívania

Členovia: 

Róbert Horváth

Člen

0951 850 468

Lukáš Kroka

Člen

0951 850 468

Pavol Kroka

Člen

0951 850 468

Lukáš Horváth

Člen

0951 850 468
Foto služby