Preskočiť na obsah

Zámer prevodu akcií obce Chmeľov tvoriacich podiel na základnom imaní Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. formou obchodnej verejnej súťaže