Preskočiť na obsah

VZN č.3-2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Chmeľov