Preskočiť na obsah

VZN č. 2/2024 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na území obce Chmeľov