Preskočiť na obsah

VZN č. 2-2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej šk. dochádzky v ZŠ Chmeľov