Preskočiť na obsah

VZN č.1-2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú náhradu nákladov v školách