Preskočiť na obsah

Dodatok č. 1 k VZN č. 1-2013 o miestnych daniach a o miestnom poplatku