Verejné obstarávanie

Výzva na predkladanie ponúk-Stavebné práce-ZD Chmeľov

Vyvesené od: 
03.02.2020
do: 
31.12.2023

Výzva na predloženie ponúk -Zberný dvor Chmeľov - vybavenie

Vyvesené od: 
15.01.2020
do: 
31.01.2023