Oznámenie o uložení zásielky a ostatné oznamy

Oznámenie o uložení zásielky na pošte-Tomáš Kmec

Vyvesené od: 
21.02.2020
do: 
09.03.2020

Výpočet vytriedenia komunálnych odpadov - obec Chmeľov

Vyvesené od: 
20.02.2020
do: 
31.12.2020

Oznámenie o uložení dopor. list. zásielky-Ivan Pavlík

Vyvesené od: 
11.02.2020
do: 
26.02.2020

Oznámenie o čase a mieste konania volieb do NR SR

Vyvesené od: 
27.01.2020
do: 
29.02.2020

Výzva na vykonanie výrubu -okliesnenia stromov a iných porastov

Vyvesené od: 
17.01.2020
do: 
31.03.2020

Oznam-odvoz jedlých olejov

Vyvesené od: 
10.01.2020
do: 
03.11.2020

Zber komunálneho odpadu z domácnosti rok 2020

Vyvesené od: 
17.12.2019
do: 
31.12.2020

Voľby do Národnej rady SR-Informácia pre voliča

Vyvesené od: 
13.11.2019
do: 
29.02.2020

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Vyvesené od: 
22.02.2019
do: 
28.02.2020