Oznámenie o uložení zásielky a ostatné oznamy

BURZA nepotrebných vecí

Vyvesené od: 
07.06.2019
do: 
29.06.2019

Nový autobusový spoj

Vyvesené od: 
30.04.2019
do: 
30.06.2019

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Vyvesené od: 
22.02.2019
do: 
28.02.2020

Zberný dvor Chmeľov -publicita

Vyvesené od: 
29.01.2019
do: 
30.09.2019

Triedený zber a zber komunálneho odpadu z domácností r. 2019

Vyvesené od: 
04.01.2019
do: 
31.12.2019