Oznámenie o uložení zásielky a ostatné oznamy

Oznámenie -MUDr. Petrík

Vyvesené od: 
23.08.2019
do: 
06.09.2019

Prerušenie distribúcie elektriny

Vyvesené od: 
13.08.2019
do: 
04.09.2019

Oznámenie o uložení doporučenej list. zásielky -Andrej Gurovič

Vyvesené od: 
12.08.2019
do: 
27.08.2019

Oznámenie o uložení dopor. list. zásielky- Miroslav Handzuš

Vyvesené od: 
12.08.2019
do: 
27.08.2019

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Vyvesené od: 
22.02.2019
do: 
28.02.2020

Zberný dvor Chmeľov -publicita

Vyvesené od: 
29.01.2019
do: 
30.09.2019

Triedený zber a zber komunálneho odpadu z domácností r. 2019

Vyvesené od: 
04.01.2019
do: 
31.12.2019