Oznámenie o uložení zásielky a ostatné oznamy

Veľkonočný pozdrav

Vyvesené od: 
17.04.2019
do: 
25.04.2019

Zápis detí do MŠ na šk. rok 2019/2020

Vyvesené od: 
15.04.2019
do: 
25.04.2019

Oznámenie o strategickom dokumente-Plán udržateľnosti mobility PSK

Vyvesené od: 
11.04.2019
do: 
26.04.2019

Oznámenie o uložení dopor. list. zásielky-Ing. Marek Gurovič

Vyvesené od: 
08.04.2019
do: 
23.04.2019

Voľby do Európskeho parlamentu-zverejnenie emailovej adresy

Vyvesené od: 
25.03.2019
do: 
19.05.2019

Voľby do Európskeho parlamentu-Informácia pre voliča

Vyvesené od: 
27.02.2019
do: 
22.05.2019

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Vyvesené od: 
22.02.2019
do: 
28.02.2020

Zberný dvor Chmeľov -publicita

Vyvesené od: 
29.01.2019
do: 
30.09.2019

Triedený zber a zber komunálneho odpadu z domácností r. 2019

Vyvesené od: 
04.01.2019
do: 
31.12.2019