Oznámenie o uložení zásielky a ostatné oznamy

Oznámenie o uložení zásielky na pošte- Miroslav Gurovič

Vyvesené od: 
02.04.2020
do: 
17.04.2020

Evidencia štandardov kvality za oblasť Voda- odpadová

Vyvesené od: 
28.02.2020
do: 
28.02.2021

Výpočet vytriedenia komunálnych odpadov - obec Chmeľov

Vyvesené od: 
20.02.2020
do: 
31.12.2020

Oznam-odvoz jedlých olejov

Vyvesené od: 
10.01.2020
do: 
03.11.2020

Zber komunálneho odpadu z domácnosti rok 2020

Vyvesené od: 
17.12.2019
do: 
31.12.2020