Oznámenie o uložení zásielky a ostatné oznamy

Projekt kalamitné drevo pomáha

Vyvesené od: 
05.12.2019
do: 
20.12.2019

Oznam

Vyvesené od: 
12.11.2019
do: 
12.01.2020

Voľby do Národnej rady SR-Informácia pre voliča

Vyvesené od: 
13.11.2019
do: 
29.02.2020

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Vyvesené od: 
22.02.2019
do: 
28.02.2020

Triedený zber a zber komunálneho odpadu z domácností r. 2019

Vyvesené od: 
04.01.2019
do: 
31.12.2019