Miestne zastupiteľstvo

Plánované zasadnutia obecného zastupiteľstva v r. 2020

Vyvesené od: 
28.01.2020
do: 
11.12.2020