Zoznam úradných tabúľ

Najnovšie oznamy

Oznámenie o uložení dopor. list. zásielky-Ivan Pavlík

Vyvesené od: 
18.05.2018
do: 
04.06.2018

Výzva na predkladanie ponúk č. CHV-2018/151-OcÚ

Vyvesené od: 
18.05.2018
do: 
28.05.2018

Vyhodnotenie štandardov kvality za oblasť voda-odpadová

Vyvesené od: 
27.02.2018
do: 
28.02.2019

Rekonštrukcia s rozšírením kapacít MŠ Chmeľov

Vyvesené od: 
26.01.2018
do: 
31.12.2018

Triedený zber a zber komunálneho odpadu z domácností r. 2018

Vyvesené od: 
20.12.2017
do: 
31.12.2018