Zoznam úradných tabúľ

Najnovšie oznamy

Prázdninová prechádzka-pozvánka

Vyvesené od: 
18.07.2018
do: 
27.07.2018

Šport hrou-pozvánka

Vyvesené od: 
18.07.2018
do: 
25.07.2018

Voľby do orgánov samosprávy obcí - Informácia pre voliča

Vyvesené od: 
11.07.2018
do: 
31.10.2018

Oznámenie o určení počtu poslancov

Vyvesené od: 
11.07.2018
do: 
31.10.2018

Vyhodnotenie štandardov kvality za oblasť voda-odpadová

Vyvesené od: 
27.02.2018
do: 
28.02.2019

Rekonštrukcia s rozšírením kapacít MŠ Chmeľov

Vyvesené od: 
26.01.2018
do: 
31.12.2018

Triedený zber a zber komunálneho odpadu z domácností r. 2018

Vyvesené od: 
20.12.2017
do: 
31.12.2018