Zoznam úradných tabúľ

Najnovšie oznamy

Žiadosť o súčinnosť

Vyvesené od: 
21.11.2018
do: 
10.12.2018

Voľby do orgánov samosprávy obcí- výsledky

Vyvesené od: 
12.11.2018
do: 
30.11.2018

Vyhodnotenie štandardov kvality za oblasť voda-odpadová

Vyvesené od: 
27.02.2018
do: 
28.02.2019

Rekonštrukcia s rozšírením kapacít MŠ Chmeľov

Vyvesené od: 
26.01.2018
do: 
31.12.2018

Triedený zber a zber komunálneho odpadu z domácností r. 2018

Vyvesené od: 
20.12.2017
do: 
31.12.2018