Zoznam úradných tabúľ

Najnovšie oznamy

Oznámenie o uložení zásielky na pošte-Tomáš Kmec

Vyvesené od: 
21.02.2020
do: 
09.03.2020

Výpočet vytriedenia komunálnych odpadov - obec Chmeľov

Vyvesené od: 
20.02.2020
do: 
31.12.2020

Oznámenie o uložení dopor. list. zásielky-Ivan Pavlík

Vyvesené od: 
11.02.2020
do: 
26.02.2020

Výzva na predkladanie ponúk-Stavebné práce-ZD Chmeľov

Vyvesené od: 
03.02.2020
do: 
31.12.2023

Plánované zasadnutia obecného zastupiteľstva v r. 2020

Vyvesené od: 
28.01.2020
do: 
11.12.2020

Oznámenie o čase a mieste konania volieb do NR SR

Vyvesené od: 
27.01.2020
do: 
29.02.2020

Výzva na vykonanie výrubu -okliesnenia stromov a iných porastov

Vyvesené od: 
17.01.2020
do: 
31.03.2020

Výzva na predloženie ponúk -Zberný dvor Chmeľov - vybavenie

Vyvesené od: 
15.01.2020
do: 
31.01.2023

Oznam-odvoz jedlých olejov

Vyvesené od: 
10.01.2020
do: 
03.11.2020

Zber komunálneho odpadu z domácnosti rok 2020

Vyvesené od: 
17.12.2019
do: 
31.12.2020