Zmluva o pripojení do distribučnej siete

Typ: 
Zmluva
Dodávateľ: 
SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Cena: 
1.00€
Číslo dokladu: 
39