Zmluva o dielo č. 28062019

Typ: 
Zmluva
Dodávateľ: 
GMT projekt,spol.s.r.o.,Námestie SNP 1, 085 01 Bardejov
Cena: 
10.00€
Číslo dokladu: 
19/2019