Zmluva o dielo

Typ: 
Zmluva
Dodávateľ: 
CUKSTAV,s.r.o., Gróner 1218/35, 085 01 Bardejov
Cena: 
147 500.00€
Číslo dokladu: 
44