VZN obce Chmeľov č.1/2013 /platné aj pre rok 2014/