VZN č. 4/2012 ovýške príspevku na čiastočnú úhradu ...