Zverejnené zmluvy

Názov Číslo dokladu Dátumzoradiť vzostupne Dodávateľ
Zmluva o poskytovani auditorských služieb..... 1 14.12.2011 Ing.Vladimír Andraščík
Zmluva o poskytnutí služieb 0123 08.11.2011 M.A. Company s.r.o.
Zmluva o dielo 021111 0122 04.11.2011 GMT projekt,spol.s r.o.
Mandátna zmluva 3910-2011 0121 04.11.2011 Ing. Karol Fábry
Fura sro Fa 0116 02.11.2011 Fura sro
Ing.arch. Jan Mihalov 0117 02.11.2011 Ing.arch. Jan Mihalov
Zmluva o budúcej dodavatelsko - odberatelskej zmluve 00118 02.11.2011 FURA sro
Zmluva o dielo 100 23.10.2011 MJM Group s.r.o.
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č./291210 zo 29.12.2011 0109 21.09.2011 Numeral,spol.s r.o
ZoD -obnova OcU MI 01/2011 30.08.2011 Ing.arch. Jan Mihalov
Poistna zmluva 7000034038 28.07.2011 Komunalna poisťovňa
Fa 0124 0124 02.07.2011 Fura sro
Zmluva 3/2011 07.06.2011 Ing. Marian Pekarovič
DOHODA O UDRŽIAVANI CINTORINA 279/2011 19.05.2011 Obec Chmeľov
Dodatok 2/2011 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakl. s odpadmi 2/2011 16.05.2011 Fura s.r.o.
Urazové poistenie sčítacích komisárov 5190001952 13.05.2011 Komunalna poisťovňa
Fa0116 116 12.05.2011 Versity Prešov
Fa0115 115 12.05.2011 Helena Kerestešova Chmeľov
Fa0113 113 12.05.2011 T-Com
Fa0112 112 12.05.2011 Ekoservis Slovensko s.r.o
Fa0111 111 12.05.2011 VSE
Fa0110 110 12.05.2011 Ing. Karol Fábry
Fa0109 109 12.05.2011 Ekoservis Slovensko s.r.o
Fa0108 108 12.05.2011 Fura s.r.o.
Fa0107 107 12.05.2011 Fura s.r.o.

Stránky