Zverejnené zmluvy

Názov Číslo dokladu Dátumzoradiť vzostupne Dodávateľ
Zmluva o uzatvorení budúcej nájomnej zmluvy 01 29.04.2015 Súkromná ZUŠ Jastrabie nad Topľou
Nájomná zmluva 0 28.04.2015 ILB,s.r.o. Poliklinika Giraltovce
Fa 29/14 29/14 01.04.2015 Ing. Ivan Bača, BACAPROJEKT,s.r.o., Jánošíkova č. 26, 080 01 Prešov
Fa 2014077 2014077 01.04.2015 Ján Verčimák - Zemasfalt
Dohoda č.2/2014 ... . 2 17.10.2014 CVČ Prešov
Dohoda č 1/2014 ... 0007 10.10.2014 CVČ Kračunovce
Mandátna zmluva 0452 24.09.2014 Ing.Martin Muranský -P.R.O.S. Veľký Šariš
Poistná zmluva čislo: 1711130 Dodatok č.3 0451 24.09.2014 Union .a.s.,Bratislava
Zmluva o pripojení ... 0001 12.09.2014 SPP Bratislava
Zmluva o dielo 012014 22.07.2014 Ing.Arch. Ján Mihalov
Zmluva o dielo 022014 22.07.2014 Ing.Arch.Ján Mihalov Prešov
Zmluva odielo 0001 22.07.2014 MJM Group s.r.o. Kurov
Darovacia zmluva 00001 30.06.2014 Hana Gregorová,Řičany,Široká 1890, Praha - východ ,ČR
Dohoda o udržiavaní cintorína .... 0438 23.06.2014 Židovská naboženská obec Prešov
Kúpna zmluva ... 0 09.06.2014 Mgr Majerník Peter
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb ... 0429 27.05.2014 Ing.Vladimír Andraščik ,Lipovce
Príkazná zmluva č.PL/23/PO/2014/PL 0002 27.05.2014 RZ ZMOS-Šariš
PRIKAZNA ZMLUVA č PL/23/PO/2014/EL 0001 27.05.2014 RZ ZMOS- Šariš
Poistná zmluva č 1744875 - dodatok č.2 0427 23.05.2014 Union poisťovňa Bratislava
Zmluva č. 4/2014 o poskytnutí dotácie .... 0426 23.05.2014 Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v.na Slovensku Chmeľov
Zmluva č.5/2014 o poskytnutí dotácie .... 0424 21.05.2014 Gréckokatolícka cirkev ,filiálka Chmeľov
Zmluva č,2/2014 o poskytnutí dotácie .... 0421 20.05.2014 Klub dôchodcov Chmeľov
Zmluva č.3/2014 o poskytnutí dotácie .... 0422 20.05.2014 Športový klub Chmeľov
Zmluva o dielo 1/2014 12014 05.03.2014 Ing. Gulová Renáta Svidník
Fa 33140104 0409 27.02.2014 DAG SLOVAKIA as Prešov

Stránky