Zverejnené zmluvy

Názov Číslo dokladu Dátumzoradiť vzostupne Dodávateľ
Dodatok č. 1 14/2018 19.04.2018 NATUR-PACK,a.s., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
Faktúra Fa č. 126 16.04.2018 Javolko s.r.o Lipníky
Faktúra Fa č. 125 16.04.2018 Register združ. miest a obcéí Prešov
Faktúra Fa č. 124 16.04.2018 T-COM Bratislava
Faktúra Fa č. 124 16.04.2018 T-COM Bratislava
Faktúra Fa č. 123 16.04.2018 Regionálny úrad ver. zdr. Prešov
Faktúra Fa č. 122 16.04.2018 Obec Kapušany
Faktúra Fa č. 121 16.04.2018 IMPROVE Košice
Faktúra Fa č. 120 16.04.2018 O2 Blava
Faktúra Fa č. 119 16.04.2018 Ekoservis s.r.o. V. Slavkov
Faktúra Fa č. 118 16.04.2018 Fúra s.r.o. Rozhanovce
Faktúra Fa č. 117 16.04.2018 Fúra s.r.o. Rozhanovce
Faktúra Fa č. 116 16.04.2018 Innogy Slovensko s.r.o.Bratislava
Faktúra Fa č. 115 16.04.2018 Inštal Centrum s.r.o. Kračúnovce
Faktúra Fa č. 114 16.04.2018 Ľudmila Kerestešová, Chmeľov
Faktúra Fa č. 113 16.04.2018 EUROKOR s.r.o. Prešov
Faktúra Fa č. 90 16.04.2018 Prvá Komunálna Nitra
Faktúra Fa č. 112 16.04.2018 Dominik Krištof
Zmluva o dielo 13/2018 09.04.2018 FEDEST,s.r.o. , Zlatá Baňa 110,082 52
Faktúra Fa č. 111 04.04.2018 SLOVGRAM Bratislava
Faktúra Fa č. 110 04.04.2018 IFOSOFT s.r.o. Prešov
Faktúra Fa č. 109 04.04.2018 A-club s.r.o. Lažany
Faktúra Fa č. 108 04.04.2018 FEREX, s.r.o. Nitra
Faktúra Fa č. 107 04.04.2018 Milk AGRO Prešov
Faktúra Fa č. 106 04.04.2018 Milk AGRO Prešov

Stránky