Zverejnené zmluvy

Názov Číslo dokladu Dátumzoradiť vzostupne Dodávateľ
Faktúra Fa č. 17 24.01.2018 Ekoservis s.r.o. V. Slavkov
Faktúra Fa č. 17 24.01.2018 Ekoservis s.r.o. V. Slavkov
Faktúra Fa č. 16 24.01.2018 T-COM Bratislava
Faktúra Fa č. 15 24.01.2018 INTERPROFIS, s.r.o. Prešov
Faktúra Fa č. 14 24.01.2018 Jozef Cihý
Faktúra Fa č. 13 24.01.2018 Fúra s.r.o. Rozhanovce
Faktúra Fa č. 12 24.01.2018 Fúra s.r.o. Rozhanovce
Faktúra Fa č. 11 24.01.2018 DOXX Žilina
Faktúra Fač. 10 24.01.2018 Fúra s.r.o. Rozhanovce
Faktúra Fa č. 9 24.01.2018 Javolko s.r.o Lipníky
Faktúra Fa č. 8 24.01.2018 Gaskomplet FK Prešov
Faktúra Fa č. 7 24.01.2018 Ekoservis s.r.o. V. Slavkov
Faktúra Fa č. 6 24.01.2018 WINBIZ s.r.o. Košice
Faktúra Fa č. 5 24.01.2018 Jozef Jurč, Giraltovce
Faktúra Fa č. 4 24.01.2018 Prvá Komunálna Nitra
Faktúra Fa č.3 24.01.2018 ZMOS Blava
Zmluva o dielo 3/2018 23.01.2018 BDV Trade,s.r.o.,Janovce 11,086 41 Janovce
Zmluva o dielo 2/2018 23.01.2018 EUROKOR s.r.o. Prešov
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 1/2018 23.01.2018 Súkromná základná umel. škola Jastrabie nad Topľou
Faktúra Fa č.2/18 08.01.2018 ALIANZ SP
Faktúra Fa č.1/18 08.01.2018 ALIANZ SP
Faktúra Fa č. 471 03.01.2018 Register obch.spol. s.r.o. Bratislava
Faktúra Fa č. 476 30.12.2017 BSK EUROPE PLUS s.r.o. ul. Pod branou 1815/7, Poprad
Faktúra Fa č. 475 30.12.2017 Štempeľ Miroslav, Lada
Faktúra Fa č. 474 30.12.2017 Štempeľ Miroslav, Lada

Stránky