Zverejnené zmluvy

Názov Číslo dokladu Dátumzoradiť vzostupne Dodávateľ
Faktúra Fa č. 3 23.01.2019 ZMOS
Faktúra Fa č. 2 23.01.2019 ALIANZ SP
Faktúra Fa č. 1 23.01.2019 ALIANZ SP
Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu 1/2019 10.01.2019 Innogy Slovensko, s.r.o, Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava
Dodatok č.1 k zmluve o spolupráci č.: USVRK-OIP-2018/000768-015 42/2018 31.12.2018 MV SR , Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Faktúra Fa č. 508 27.12.2018 Javolko s.r.o Lipníky
Faktúra Fa č. 507 27.12.2018 Ing. Peter Štofík, Snina
Faktúra Fa č. 506 27.12.2018 Ľudmila Kerestešová, Chmeľov
Faktúra Fa č. 505 27.12.2018 SIVEX, s.r.o. Blava
Faktúra Fa č. 504 27.12.2018 M.A.Company, s.r.o. Kurov
Faktúra Fa č. 503 27.12.2018 Milk AGRO Prešov
Faktúra Fa č. 502 27.12.2018 Obec Kapušany
Faktúra Fa č. 501 17.12.2018 Štempeľ Miroslav, Lada
Faktúra Fa č. 500 17.12.2018 Štempeľ Miroslav, Lada
Faktúra FA č. 499 17.12.2018 Milk AGRO Prešov
Faktúra Fa č. 498 17.12.2018 Ekoservis s.r.o. V. Slavkov
Faktúra Fa č. 497 17.12.2018 Fúra s.r.o. Rozhanovce
Faktúra Fa č. 496 17.12.2018 Hurka, s.r.o. Pečovská N.V.
Faktúra Fa č. 495 17.12.2018 AGROMIX Sedliská
Faktúra Fa č. 494 17.12.2018 AGROMIX Sedliská
Faktúra Fa č. 493 17.12.2018 VSE Košice
Faktúra Fa č. 492 17.12.2018 VSE a.s. Košice
Faktúra Fa č. 491 17.12.2018 JUKO s.r.o. Prešov
Faktúra Fa č. 490 17.12.2018 FS Oblík
Faktúra Fa č. 489 17.12.2018 VAHASPOL Prešov

Stránky