Zverejnené zmluvy

Názov Číslo dokladu Dátumzoradiť vzostupne Dodávateľ
Faktúra Fa č. 187 19.06.2018 Firesystem, s.r.o. Niž. Korňa
Faktúra Fa č. 186 19.06.2018 Enermat s.r.o. Kapušany
Faktúra Fa č. 185 19.06.2018 Hurka, s.r.o. Pečovská N.V.
Faktúra Fa č. 183 19.06.2018 Ing. Jarmila Stopková
Faktúra Fa č. 182 19.06.2018 Milk AGRO Prešov
Faktúra Fa č. 181 19.06.2018 VSE Košice
Faktúra Fa č. 180 19.06.2018 VSE Košice
Faktúra Fa č. 180 19.06.2018 VSE Košice
Faktúra Fa č. 179 19.06.2018 VSE Košice
Faktúra Fa č. 178 19.06.2018 VSE Košice
Faktúra Fa č. 178 19.06.2018 VSE Košice
Faktúra Fa č. 177 19.06.2018 Fúra s.r.o. Rozhanovce
Faktúra Fa č. 176 19.06.2018 JUKO s.r.o. Prešov
Faktúra Fa č. 175 19.06.2018 Jozef Pohlod, Bystré
Faktúra Fa č. 174 19.06.2018 Milk AGRO Prešov
Faktúra Fa č. 173 19.06.2018 Fúra s.r.o. Rozhanovce
Faktúra Fa č. 172 19.06.2018 Obec Petrovany
Faktúra Fa č. 151 19.06.2018 SMART ENERGO s.r.o. Prešov
Faktúra Fa č. 171 19.06.2018 Jozef Cihý
Faktúra Fa č. 171 19.06.2018 Jozef Cihý
Zmluva o dielo SK JULIO s.r.o., Gerlachov 21/2018 14.06.2018 SK JULIO s.r.o Gerlachov
Zmluva o poskytnutí dotácie DHZ 20/2018 14.06.2018 Dobrovoľná požiarna ochrana Bratislava
Mandátna zmluva 19/2018 13.06.2018 CAPANNA,s.r.o,Lidická 1633/59 ,058 01 Poprad
Zmluva o dielo -CMR Slovakia,s.r.o. 18/2018 31.05.2018 CMR Slovakia, s.r.o., Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice
Zmluva o dielo 17/2018 30.05.2018 PP PROTECT,s.r.o., Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce

Stránky