Zverejnené zmluvy

Názov Číslo dokladu Dátumzoradiť vzostupne Dodávateľ
Objednávka 13/2020 04.03.2020 ZEPE,s.r.o.,Chmeľov
Objednávka 12/2020 04.03.2020 Lunas, Z. Konkoľová, Zlatá Baňa39 , 082 52
Objednávka 11/2020 04.03.2020 Danson
Dodatok č.1/2020 12/2020 02.03.2020 Fúra,s.r.o.,SNP 77, Rozhanovce,044 42
Zmluva o dielo 11/2020 28.02.2020 Ing. Dušan Majerník -MAGSTAV, Čelovce 15, 08214
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb 10/2020 27.02.2020 JUKO, s.r.o., Slovenská 65, 080 01 Prešov
Mandátna zmluva 9/2020 27.02.2020 ROGEN,s.r.o., LIdická 1633/59, 058 01 Poprad
Zmluva o dielo 8/2020 25.02.2020 GMT projekt,spol.s.r.o.,Námestie SNP 1, 085 01 Bardejov
Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom 7/2020 24.02.2020 Ľubomír Ludvik WINDOORS, Ľ. Štúra 489/9, 089 01 Svidník
Zmluva o dielo 6/2020 24.02.2020 EKOSTAV, Moldavská cesta 10, 040 11 Košice
Zmluva o spracúvaní osobných údajov 5/2020 18.02.2020 Obec Petrovany, Petrovany 317 ,082 53
Mandátna zmluva 4/2020 17.02.2020 W-ecopower,s.r.o, Tkáčska 3, 080 01 Prešov
Objednávka 10/2020 17.02.2020 Jozef Jurč-elkojur, Družstevná 338/1, 087 01 Giraltovce
Objednávka 9/2020 17.02.2020 Dany alarm Prešov
Faktúra Fa č. 77/2020 16.02.2020 PD Kapušany
Faktúra Fa č.76/2020 16.02.2020 T-COM Bratislava
Faktúra Fa č. 75/2020 16.02.2020 INNOGY SK s.r.o. Košice
Faktúra Fa č. 73/2020 16.02.2020 INNOGY SK s.r.o. Košice
Faktúra Fa č. 72/2020 16.02.2020 Daniel Fischer, Kokošovce
Faktúra Fa č. 71/2020 16.02.2020 Bidfood SK s.r.o. Nové mesto nad Váhom
Faktúra Fa č. 70/2020 16.02.2020 Kerestešová Ľudmila
Faktúra Fa č. 69/2020 16.02.2020 Ing. Vlastimil Bartko, Prešov
Faktúra Fa č. 68/2020 16.02.2020 Organika s.r.o. Piešťany
Faktúra Fa č. 67/2020 16.02.2020 Organika s.r.o. Piešťany
Faktúra Fa č. 66/2020 16.02.2020 Hurka, s.r.o. Pečovská N.V.

Stránky