Zverejnené zmluvy

Názov Číslo dokladu Dátumzoradiť vzostupne Dodávateľ
Faktúra Fa č. 80 26.03.2018 Ekoservis s.r.o. V. Slavkov
Faktúra Fa č. 79 26.03.2018 JUKO s.r.o. Prešov
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na soc. služby 12/2018 22.03.2018 Obec Chmeľov
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na sociálne služby 11/2018 20.03.2018 Obec Chmeľov
Zmluva o nájme nebytových priestorov 10/2018 20.03.2018 Súkromná ZUŠ Jastrabie nad Topľou
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov 9/2018 07.03.2018 Slovenská pošta ,a.s., Partizánska cesta 9, 945 99 Banská Bystrica
Faktúra Fa č. 78 02.03.2018 RVC Prešov
Faktúra Fa č. 77 02.03.2018 Fúra s.r.o. Rozhanovce
Faktúra Fa č. 76 02.03.2018 Solivary Prešov
Faktúra Fa č. 75 02.03.2018 Javolko s.r.o Lipníky
Faktúra Fa č. 74 02.03.2018 František Kozák - Gaskomplet Prešov
Faktúra Fa č. 73 02.03.2018 Petit Press Nitra
Zmluva o spolupráci č. USVRK-OIP-2018/000768-015 8/2018 26.02.2018 MV SR, Úrad splnomocnenca vlády SR pre RK, Pribinova 2, Bratislava
Faktúra Fa č. 72 19.02.2018 VSE Košice
Faktúra Fa č. 71 19.02.2018 VSE Košice
Faktúra Fa č. 71 19.02.2018 VSE Košice
Faktúra Fa č. 70 19.02.2018 VSE Košice
Faktúra Fa č. 69 19.02.2018 VSE Košice
Faktúra Fa č. 68 19.02.2018 Jozef Cihý
Faktúra Fa č. 67 19.02.2018 JUKO s.r.o. Prešov
Faktúra Fa č. 66 19.02.2018 Obec Petrovany
Faktúra Fa č. 65 19.02.2018 O2 Blava
Faktúra Fa č. 65 19.02.2018 Jozef Jurč, Giraltovce
Faktúra Fa č. 63 19.02.2018 Helena Kerestešová, Chmeľov
Faktúra Fa č. 62 19.02.2018 PD Kapušany

Stránky