Zverejnené zmluvy

Názov Číslo dokladu Dátumzoradiť vzostupne Dodávateľ
Faktúra Fa č. 99/2020 15.03.2020 Hydro Volt energy s.r.o. Bardejov
Faktúra Fa č. 98/2020 15.03.2020 WINDORS Svidník
Faktúra Fa č. 97/2020 15.03.2020 Jozef Jurč, Giraltovce
Faktúra Fa č. 96/2020 15.03.2020 Jozef Čorba, Chmeľov
Faktúra Fa č. 94/220 15.03.2020 JUKO s.r.o. Prešov
Faktúra Fa č. 93/2020 15.03.2020 Útulok pre psov, Vranov n/T
Faktúra Fa č. 92/2020 15.03.2020 Register združ. miest a obcí Prešov
Faktúra Fa č. 91/2020 15.03.2020 O2 Bratislava
Faktúra Fa č. 90/2020 15.03.2020 VSE a.s. Košice
Faktúra Fa č. 89/2020 15.03.2020 VSE a.s. Košice
Faktúra Fa č. 88/2020 15.03.2020 VSE a.s. Košice
Faktúra Fa č. 87/2020 15.03.2020 VSE a.s. Košice
Faktúra Fa č. 86/2020 15.03.2020 VSE a.s. Košice
Faktúra Fa č. 85/2020 15.03.2020 Bidfood SK s.r.o. Nové mesto nad Váhom
Faktúra Fa č. 84/2020 15.03.2020 Milk AGRO Prešov
Faktúra Fa č. 83/2020 15.03.2020 Helena Kerestešová, Chmeľov
Zmluva č. 520 025 14/2020 13.03.2020 DPO SR, Kutuzovova 17,831 03 Bratislava
Faktúra Fa č. 81/2020 12.03.2020 Jozef Jurč, Giraltovce
Faktúra Fa č. 80/2020 12.03.2020 Ekoservis s.r.o. V. Slavkov
Faktúra Fa č. 79/2020 12.03.2020 Fúra s.r.o. Rozhanovce
Faktúra Fa č.78/2020 12.03.2020 Fúra s.r.o. Rozhanovce
Dodatok č.3 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov 13/2020 11.03.2020 NATUR-PACK, a.s., Bajkalská 25, 821 01 Bratislava
Objednávka 16/2020 11.03.2020 Lunas, Z. Konkoľová, Zlatá Baňa39 , 082 52
Objednávka 15/2020 04.03.2020 mArchus plus, s.r.o, Chmeľová 3,080 05 Prešov -Solivar
Objednávka 14/2020 04.03.2020 Petromin,s.r.o,Prešovská 539, 087 01 Giraltovce

Stránky