Dohodamč. 19/37/012/112

Typ: 
Zmluva
Dodávateľ: 
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Prešov , Slovenská 87,080 28 Prešov
Číslo dokladu: 
14/2019