Dodatok č.3k Zmluve o poskytnutí služieb..... Revitalizacia centrálnej zony obce Chmeľov

Typ: 
Dodatok k zmluve
Dodávateľ: 
ARDE,s.r.o. Bardejov
Cena: 
0.00€
Číslo dokladu: 
0251
Prílohy: