Dodatok č. 2 k zmluve o spolupráci č. USVRK-OIP-2018/000768-015

Typ: 
Dodatok k zmluve
Dodávateľ: 
MV SR , Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Cena: 
1.00€
Číslo dokladu: 
28/2019