Dodatok č 1 k zmluve 45/2012 o poskytovani asistenčnej pomoci v oblasti soc. služieb

Typ: 
Dodatok k zmluve
Dodávateľ: 
OZ PSI Šariš
Číslo dokladu: 
0235
Prílohy: