Dodatok 2/2012 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi z 30.07.2007

Typ: 
Dodatok k zmluve
Dodávateľ: 
Fúra s.r.o.
Cena: 
8.50€
Číslo dokladu: 
0219
Prílohy: