Miestne zastupiteľstvo

Voľby do orgánov samosprávy obcí -kandidáti na starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva

Vyvesené od: 
19.09.2018
do: 
10.11.2018

Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva

Vyvesené od: 
24.03.2015
do: 
25.03.2015

Oznámenie ...

Vyvesené od: 
19.08.2014
do: 
19.10.2014

Oznámenie o počte obyvateľov

Vyvesené od: 
19.08.2014
do: 
19.10.2014

Oznámenie o určení počtu poslancov ....

Vyvesené od: 
19.08.2014
do: 
19.10.2014

Pozvánka zasadanie OcZ

Vyvesené od: 
19.04.2013
do: 
26.04.2013

Záverečný účet obce Chmeľov za rok 2012

Vyvesené od: 
02.04.2013
do: 
17.04.2013

Testovacia položka úradnej tabule 3

Vyvesené od: 
04.02.2013
do: 
17.02.2013

Testovacia položka úradnej tabule 1

Vyvesené od: 
18.02.2013
do: 
20.02.2013