Oznámenie o uložení zásielky a ostatné oznamy

Žiadosť o súčinnosť-africký mor ošípaných

Vyvesené od: 
03.01.2020
do: 
14.01.2020

Projekt kalamitné drevo pomáha

Vyvesené od: 
05.12.2019
do: 
20.12.2019

Privítanie Mikuláša-pozvánka

Vyvesené od: 
28.11.2019
do: 
06.12.2019

Oznam

Vyvesené od: 
12.11.2019
do: 
12.01.2020

Oznámenie o opakovanej dražbe

Vyvesené od: 
29.10.2019
do: 
19.11.2019

PD Kapušany -oznam

Vyvesené od: 
06.09.2019
do: 
30.11.2019

Zberný dvor Chmeľov -publicita

Vyvesené od: 
29.01.2019
do: 
30.09.2019

Triedený zber a zber komunálneho odpadu z domácností r. 2019

Vyvesené od: 
04.01.2019
do: 
31.12.2019

Vianočný pozdrav

Vyvesené od: 
19.12.2018
do: 
31.12.2018

Stránky