Zrušenie trvalého pobytu

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Vyvesené od: 
15.02.2018
do: 
02.03.2018