Oznámenie o uložení zásielky a ostatné oznamy

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

Vyvesené od: 
07.02.2018
do: 
01.03.2018

Rekonštrukcia s rozšírením kapacít MŠ Chmeľov

Vyvesené od: 
26.01.2018
do: 
31.12.2018

Triedený zber a zber komunálneho odpadu z domácností r. 2018

Vyvesené od: 
20.12.2017
do: 
31.12.2018