Oznámenie o uložení zásielky a ostatné oznamy

Zber elektroodpadu 18.12.2017

Vyvesené od: 
13.12.2017
do: 
18.12.2017

Harmonogram zberu komunálneho a separovaného odpadu r.2017

Vyvesené od: 
05.01.2017
do: 
31.12.2017