Zoznam úradných tabúľ

Najnovšie oznamy

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky - Ivan Pavlík

Vyvesené od: 
16.01.2018
do: 
31.01.2018

"Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016-2020

Vyvesené od: 
08.01.2018
do: 
29.01.2018

Triedený zber a zber komunálneho odpadu z domácností r. 2018

Vyvesené od: 
20.12.2017
do: 
31.12.2018