Zoznam úradných tabúľ

Najnovšie oznamy

Výzva na predkladanie ponúk

Vyvesené od: 
12.10.2017
do: 
20.10.2017

Oznam PD-Kapušany

Vyvesené od: 
08.09.2017
do: 
15.11.2017

Voľby do orgánov samosprávnych krajov-Informácie pre voliča

Vyvesené od: 
03.07.2017
do: 
04.11.2017

Harmonogram zberu komunálneho a separovaného odpadu r.2017

Vyvesené od: 
05.01.2017
do: 
31.12.2017