Zverejnené zmluvy

Názov Číslo dokladu Dátumzoradiť vzostupne Dodávateľ
Faktúra Fa č. 221 26.06.2017 Ekoservis s.r.o. V. Slavkov
Faktúra Fa č. 220 26.06.2017 Ekoservis s.r.o. V. Slavkov
Faktúra Fa č. 219 26.06.2017 O2 Blava
Faktúra Fa č. 218 26.06.2017 T-COM Bratislava
Faktúra Fa č. 217 26.06.2017 OZ PSI Prešov
Faktúra Fa č. 216 26.06.2017 BRAKON, s.r.o. Prešov
Faktúra Fa č. 216 26.06.2017 BRAKON, s.r.o. Prešov
Faktúra Fa č. 214 26.06.2017 IMPROVE Košice
Faktúra Fa č. 213 26.06.2017 OZ PSI Prešov
Faktúra Fa č. 213 26.06.2017 OZ PSI Prešov
Faktúra Fa č. 212 26.06.2017 Fúra s.r.o. Rozhanovce
Faktúra Fa č. 211 26.06.2017 Fúra s.r.o. Rozhanovce
Faktúra Fa č. 210 26.06.2017 Rudolf Taiš
Faktúra FA č. 209 26.06.2017 Javolko s.r.o Lipníky
Faktúra Fa č. 208 26.06.2017 SPP Bratislava
Faktúra Fa č. 208 26.06.2017 SPP Bratislava
Faktúra Fa č. 207 26.06.2017 Fúra s.r.o. Rozhanovce
Faktúra Fa č. 207 26.06.2017 Fúra s.r.o. Rozhanovce
Zmluva č. 57095 024 23.06.2017 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17 ,831 03 Bratislava 3
Faktúra Fa č. 213 09.06.2017 OZ PSI Prešov
Faktúra Fa č. 205 08.06.2017 SATICH Košice
Fatúra Fa č, 204 08.06.2017 ZEMOS STAV Pavlovce
Dohoda o ukončení mandátnej zmluvy 023 05.06.2017 Ing. Rastislav Tapšák, Sibírska 7429/2, 080 01 Prešov
Rámcová kúpna zmluva 022 02.06.2017 Hurka,s.r.o., Na Tablách 14022/1,080 06 Prešov
Faktúra Fa č. 203 29.05.2017 Vítězslav Fischer

Stránky