Zverejnené zmluvy

Názov Číslo dokladu Dátumzoradiť vzostupne Dodávateľ
Faktúra Fa č. 437 18.12.2017 Ekoservis s.r.o. V. Slavkov
Faktúra Fa č. 436 18.12.2017 AGROMIX Sedliská
Faktúra Fa č. 435 18.12.2017 AGROMIX Sedliská
Faktúra Fa č. 434 18.12.2017 Hurka, s.r.o. Pečovská N.V.
Faktúra Fa č. 433 18.12.2017 JUKO s.r.o. Prešov
Faktúra Fa č. 432 18.12.2017 Milk AGRO Prešov
Faktúra Fa č. 431 18.12.2017 Marek Ambrúz, Želiezovce
Faktúra Fa č. 430 18.12.2017 PSI Prešov
Faktúra Fa č. 429 18.12.2017 Javolko s.r.o Lipníky
Zmluva o dielo 47 04.12.2017 COMBIN Banská Štiavnica,s.r.o.
Mandátna zmluva 46 29.11.2017 Viliam Baloga, Teriakovce 156, 080 05 Prešov
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo 45 29.11.2017 CUKSTAV,s.r.o., Gróner 1218/35, 085 01 Bardejov
Zmluva o dielo 44 29.11.2017 CUKSTAV,s.r.o., Gróner 1218/35, 085 01 Bardejov
Faktúra Fa č. 428 23.11.2017 JMJ, spol. s.r.o. Veľký Šariš
Faktúra Fa č. 424 23.11.2017 Ján Centek, Kračúnovce
Faktúra Fa č. 427 21.11.2017 Slavomír Binčík, Kostolište
Faktúra Fa č. 426 21.11.2017 OZ PSI Prešov
Faktúra Fa č. 425 21.11.2017 SIVEX, s.r.o. Blava
Faktúra Fa č. 423 21.11.2017 JUKO s.r.o. Prešov
Faktúra Fa č. 422 21.11.2017 EL-TRANS Prešov, s.r.o.
Faktúra Fa č. 421 21.11.2017 Milk AGRO Prešov
Faktúra Fa č.420 21.11.2017 Milk AGRO Prešov
Faktúra Fa č. 419 21.11.2017 VSE Košice
Faktúra Fa č. 418 21.11.2017 VSE Košice
Faktúra Fa č. 417 21.11.2017 VSE Košice

Stránky