Zverejnené zmluvy

Názov Číslo dokladu Dátumzoradiť vzostupne Dodávateľ
Faktúra Fa č. 341 28.09.2017 VSE Košice
Faktúra Fa č. 340 28.09.2017 VSE Košice
Faktúra Fa č. 339 28.09.2017 VSE Košice
Faktúra Fa č. 338 28.09.2017 Jozef Jurč, Giraltovce
Faktúra Fa č. 337 28.09.2017 JUKO s.r.o. Prešov
Faktúra Fa č. 336 28.09.2017 Patrik Chovanec Sveržov
Faktúra Fač. 334 28.09.2017 Rudolf Taiš
Faktúra Fač. 334 28.09.2017 Rudolf Taiš
Faktúra Fa č.333 28.09.2017 Public tenders, s.r.o., Sibírska 7429/2, Prešov
Faktúra Fa č. 332 28.09.2017 O2 Blava
Faktúra Fa č. 331 28.09.2017 OZ PSI Prešov
Zmluva o spracovaní osobných údajov... 37 21.09.2017 MAPA Slovakia Digital ,s.r.o., Dvojkrížna 49, 821 06 Bratislava
Zmluva o dielo na projekt 36 20.09.2017 BSK EUROPE PLUS,s.r.o.
Zmluva o poskytovaní služieb č .MSD Chmeľov 01 35 18.09.2017 Mapa Slovakia Digital,s.r.o., Dvojkrížna 49, 821 0 6 Bratislava
Faktúra Fa č. 330 11.09.2017 Milk AGRO Prešov
Faktúra Fa č. 329 11.09.2017 Milk AGRO Prešov
Faktúra Fa č. 328 11.09.2017 Jozef Onofrej, Chmeľov
Faktúra Fa č. 327 11.09.2017 Helena Kerestešová, Chmeľov
Faktúra Fa č. 326 11.09.2017 Helena Kerestešová, Chmeľov
Faktúra Fa č. 325 11.09.2017 Javolko s.r.o Lipníky
Faktúra Fa č. 324 11.09.2017 Fúra s.r.o. Rozhanovce
Faktúra Fa č. 323 11.09.2017 Fúra s.r.o. Rozhanovce
Faktúra Fa č. 322 11.09.2017 T-COM Bratislava
Faktúra Fa č. 321 11.09.2017 Jaromír Sabol, Prešov
Faktúra Fa č. 320 11.09.2017 Hurka, s.r.o. Pečovská N.V.

Stránky