Zverejnené zmluvy

Názov Číslo dokladu Dátumzoradiť vzostupne Dodávateľ
Faktúra Fa č. 5 24.01.2018 Jozef Jurč, Giraltovce
Faktúra Fa č. 4 24.01.2018 Prvá Komunálna Nitra
Faktúra Fa č.3 24.01.2018 ZMOS Blava
Zmluva o dielo 3/2018 23.01.2018 BDV Trade,s.r.o.,Janovce 11,086 41 Janovce
Zmluva o dielo 2/2018 23.01.2018 EUROKOR s.r.o. Prešov
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 1/2018 23.01.2018 Súkromná základná umel. škola Jastrabie nad Topľou
Faktúra Fa č.2/18 08.01.2018 ALIANZ SP
Faktúra Fa č.1/18 08.01.2018 ALIANZ SP
Faktúra Fa č. 471 03.01.2018 Register obch.spol. s.r.o. Bratislava
Faktúra Fa č. 476 30.12.2017 BSK EUROPE PLUS s.r.o. ul. Pod branou 1815/7, Poprad
Faktúra Fa č. 475 30.12.2017 Štempeľ Miroslav, Lada
Faktúra Fa č. 474 30.12.2017 Štempeľ Miroslav, Lada
Faktúra Fa č. 473 30.12.2017 Ľudmila Kerestešová, Chmeľov
Faktúra Fa č. 472 30.12.2017 BRAKON, s.r.o. Prešov
Faktúra Fa č. 470 30.12.2017 Innogy Slovensko s.r.o.Bratislava
Faktúra Fa č. 469 30.12.2017 Helena Kerestešová, Chmeľov
Faktúra Fa č. 468 30.12.2017 Obec Kapušany
Faktúra Fa č. 467 30.12.2017 Obec Kapušany
Faktúra Fa č. 466 30.12.2017 Solivary Prešov
Faktúra Fa č. 465 27.12.2017 Fúra s.r.o. Rozhanovce
Faktúra Fa č. 464 27.12.2017 Zbierka Firiem, Blava
Faktúra Fa č. 463 27.12.2017 VSE Košice
Faktúra Fa č. 462 27.12.2017 VSE Košice
Faktúra Fa č. 461 27.12.2017 VSE Košice
Faktúra Fa č. 460 27.12.2017 VSE Košice

Stránky