Zverejnené zmluvy

Názov Číslo dokladu Dátumzoradiť vzostupne Dodávateľ
Objednávka na zhotovenie stavebných prác 3/2017 12.10.2017 C.M.R. Slovakia,s.r.o., Bardejovská 13,080 06 Ľubotice
Zmluva o pripojení do distribučnej siete 39 10.10.2017 SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Zmluva o združenej dodávke plynu 38 02.10.2017 Innogy Slovensko s.r.o.Bratislava
Faktúra Fa č. 349 28.09.2017 AGROMIX Sedliská
Faktúra Fa č. 348 28.09.2017 AGROMIX Sedliská
Faktúra Fa č. 347 28.09.2017 SPP Bratislava
Faktúra Fa č. 347 28.09.2017 SPP Bratislava
Faktúra Fa č. 346 28.09.2017 Milk AGRO Prešov
Faktúra Fa č. 345 28.09.2017 Michal Panák, MIPA Partizánske
Faktúra Fa č. 344 28.09.2017 Fúra s.r.o. Rozhanovce
Faktúra Fa č. 343 28.09.2017 Javolko s.r.o Lipníky
Faktúra Fa č. 342 28.09.2017 VSE Košice
Faktúra Fa č. 341 28.09.2017 VSE Košice
Faktúra Fa č. 340 28.09.2017 VSE Košice
Faktúra Fa č. 339 28.09.2017 VSE Košice
Faktúra Fa č. 338 28.09.2017 Jozef Jurč, Giraltovce
Faktúra Fa č. 337 28.09.2017 JUKO s.r.o. Prešov
Faktúra Fa č. 336 28.09.2017 Patrik Chovanec Sveržov
Faktúra Fač. 334 28.09.2017 Rudolf Taiš
Faktúra Fač. 334 28.09.2017 Rudolf Taiš
Faktúra Fa č.333 28.09.2017 Public tenders, s.r.o., Sibírska 7429/2, Prešov
Faktúra Fa č. 332 28.09.2017 O2 Blava
Faktúra Fa č. 331 28.09.2017 OZ PSI Prešov
Zmluva o spracovaní osobných údajov... 37 21.09.2017 MAPA Slovakia Digital ,s.r.o., Dvojkrížna 49, 821 06 Bratislava
Zmluva o dielo na projekt 36 20.09.2017 BSK EUROPE PLUS,s.r.o.

Stránky